สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง ( 58 คุณวุฒิวิชาชีพ)


สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 (New Version)

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างกริป (Best Boy Grip) ระดับ 4
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างกริป (Grip Man) ระดับ 3
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างกริป (Key Grip) ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างควบคุมเครื่องปั่นไฟ (Generator Operator) ระดับ 4
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างควบคุมเครื่องปั่นไฟ (Generator Runner) ระดับ 3
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างถ่ายภาพยนตร์ (Camera Operator) ระดับ 6
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างบันทึกเสียง (Sound Recordist) ระดับ 5 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างบันทึกเสียง (Sound Recordist) ระดับ 6
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างภาพสเตดิแคม (Steadicam Operator) ระดับ 6
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างริก (Best Boy Rig) ระดับ 4
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างริก (Key Rig) ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างริก (Rig Man) ระดับ 3
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างเทคนิคภาพดิจิทัล (Data Wrangler) ระดับ 3
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างเทคนิคภาพดิจิทัล (Digital Imaging Technician) ระดับ 4
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างแสง (Gaffer) ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างไฟ (Best Boy Electrician) ระดับ 4
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างไฟ (Electrician) ระดับ 3
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพผู้กำกับภาพ (Director of Photography) ระดับ 7
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพผู้ช่วยช่างบันทึกเสียง (1st Assistant Boom Operator) ระดับ 4
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพผู้ช่วยช่างบันทึกเสียง (2nd Assistant Boom Operator) ระดับ 3
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (1st Assistant Camera) ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (2nd Assistant Camera) ระดับ 4
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (Video Assistant) ระดับ 3
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพผู้ช่วยช่างภาพสเตดิแคม (Assistant Steadicam Operator) ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพผู้ช่วยช่างภาพใต้น้ำ (Assistant Underwater Camera Operator) ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างภาพใต้น้ำ (Underwater Camera Operators) ระดับ 6
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาดนตรีไทย อาชีพนักดนตรีไทย ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาดนตรีไทย อาชีพนักดนตรีไทย ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาดนตรีไทย อาชีพนักดนตรีไทย ระดับ 5 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาดนตรีไทย อาชีพนักดนตรีไทย ระดับ 6 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาดนตรีไทย อาชีพนักดนตรีไทย ระดับ 7 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาดนตรีไทย อาชีพนักดนตรีไทย ระดับ 8
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาดนตรีไทย อาชีพช่างผลิตเครื่องดนตรีไทย ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาดนตรีไทย อาชีพช่างผลิตเครื่องดนตรีไทย ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาดนตรีไทย อาชีพช่างผลิตเครื่องดนตรีไทย ระดับ 5 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาดนตรีไทย อาชีพช่างผลิตเครื่องดนตรีไทย ระดับ 6 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาดนตรีไทย อาชีพช่างผลิตเครื่องดนตรีไทย ระดับ 7 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาดนตรีไทย อาชีพช่างผลิตเครื่องดนตรีไทย ระดับ 8
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาเทคโนโลยีระบบเสียง อาชีพช่างติดตั้งระบบเสียง ระดับ 1 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาเทคโนโลยีระบบเสียง อาชีพช่างติดตั้งระบบเสียง ระดับ 2 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาเทคโนโลยีระบบเสียง อาชีพช่างติดตั้งระบบเสียง ระดับ 3
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาเทคโนโลยีระบบเสียง อาชีพผู้ควบคุมอุปกรณ์ระบบเสียง ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาเทคโนโลยีระบบเสียง อาชีพผู้ควบคุมอุปกรณ์ระบบเสียง ระดับ 4
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาเทคโนโลยีระบบเสียง อาชีพนักบำรุงรักษาระบบเสียง ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาเทคโนโลยีระบบเสียง อาชีพนักบำรุงรักษาระบบเสียง ระดับ 4
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาเทคโนโลยีระบบแสง อาชีพนักออกแบบแสงเวที ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาเทคโนโลยีระบบแสง อาชีพนักออกแบบแสงเวที ระดับ 5 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาเทคโนโลยีระบบแสง อาชีพนักออกแบบแสงเวที ระดับ 6
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาเทคโนโลยีระบบแสง อาชีพช่างติดตั้งระบบแสง ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาเทคโนโลยีระบบแสง อาชีพช่างติดตั้งระบบแสง ระดับ 4
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาเทคโนโลยีระบบแสง อาชีพผู้ควบคุมอุปกรณ์ระบบแสง ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาเทคโนโลยีระบบแสง อาชีพผู้ควบคุมอุปกรณ์ระบบแสง ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาเทคโนโลยีระบบแสง อาชีพผู้ควบคุมอุปกรณ์ระบบแสง ระดับ 5 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาเทคโนโลยีระบบแสง อาชีพผู้ควบคุมอุปกรณ์ระบบแสง ระดับ 6
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาเทคโนโลยีระบบแสง อาชีพผู้บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบแสง ระดับ 2 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาเทคโนโลยีระบบแสง อาชีพผู้บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบแสง ระดับ 3 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาเทคโนโลยีระบบแสง อาชีพผู้บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบแสง ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาเทคโนโลยีระบบแสง อาชีพผู้บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบแสง ระดับ 5

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง
อาชีพช่างกริป (Best Boy Grip) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างกริป (Grip Man) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างกริป (Grip Runner) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างกริป (Key Grip) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างควบคุมเครื่องปั่นไฟ (Generator Operator) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างควบคุมเครื่องปั่นไฟ (Generator Runner) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างถ่ายภาพยนตร์ (Camera Operator) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างบันทึกเสียง (Sound Recordist) 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างภาพสเตดิแคม (Steadicam Operator) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างริก (Best Boy Rig) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างริก (Key Rig) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างริก (Rig Man) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างริก (Rig Runner) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างเทคนิคภาพดิจิทัล (Data Wrangler) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างเทคนิคภาพดิจิทัล (Digital Imaging Technician) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างแสง (Gaffer) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างไฟ (Best Boy Electrician) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างไฟ (Electrician Runner) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างไฟ (Electrician) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้กำกับภาพ (Director of Photography) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ช่วยช่างบันทึกเสียง (1st Assistant Boom Operator) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ช่วยช่างบันทึกเสียง (2nd Assistant Boom Operator) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ช่วยช่างบันทึกเสียง (Cable Man) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (1st Assistant Camera) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (2nd Assistant Camera) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (Camera Runner) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (Video Assistant) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ช่วยช่างภาพสเตดิแคม (Assistant Steadicam Operator) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ช่วยช่างภาพใต้น้ำ (Assistant Underwater Camera Operator) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างภาพใต้น้ำ (Underwater Camera Operators) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างติดตั้งระบบแสง 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบำรุงรักษาระบบเสียง 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบแสงเวที 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ควบคุมอุปกรณ์ระบบเสียง 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ควบคุมอุปกรณ์ระบบแสง 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบแสง 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างติดตั้งระบบเสียง 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักดนตรีไทย 6 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างผลิตเครื่องดนตรีไทย 6 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างติดตั้งระบบเสียง 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ควบคุมอุปกรณ์ระบบเสียง 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบำรุงรักษาระบบเสียง 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบแสงเวที 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างติดตั้งระบบแสง 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ควบคุมอุปกรณ์ระบบแสง 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบแสง 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ