ปฏิทินกิจกรรม

หมายเหตุ

  • หลักสูตรอบรมผู้ตรวจประเมิน/ผู้เชี่ยวชาญ

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม(ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ตรวจประเมิน)

  • ประกาศรายชื่อผลการอบรม(ผู้เชียวชาญ/ผู้ตรวจประเมิน)

  • เปิดรอบสมัครสมัครการรับรองสมรรถนะบุคคล

ยินดีต้อนรับ