คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TCF-4-383ZB ล้างทำความสะอาดวัตถุดิบ
THR-TCF-4-384ZB เตรียมและตัดแต่งวัตถุดิบ
THR-TCF-4-385ZB เก็บรักษาวัตถุดิบ
THR-TCF-4-386ZB ประกอบอาหารประเภทแกง
THR-TCF-4-387ZB ประกอบอาหารประเภทน้ำพริก เครื่องจิ้ม และเครื่องเคียง
THR-TCF-4-388ZB ประกอบอาหารประเภทยำ ลาบ พล่า
THR-TCF-4-389ZB ประกอบอาหารประเภทผัด ทอด
THR-TCF-4-390ZB ประกอบอาหารจานเดียวและอาหารชุด
THR-TCF-4-391ZB ประกอบอาหารว่าง
THR-TCF-4-392ZB ประกอบขนมหวานประเภทเชื่อม แช่อิ่ม
THR-TCF-4-393ZB ประกอบขนมหวานประเภททอด จี่
THR-TCF-4-394ZB ประกอบขนมหวานประเภทอบ ย่าง
THR-TCF-4-395ZB ประกอบขนมหวานประเภทขนมหวานที่ใช้ 2 วิธีขึ้นไป
THR-TCF-4-396ZB จัดการวัตถุดิบตามหลักการฮาลาล-ฮารอม
THR-TCF-4-397ZB เตรียมวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ตามหลักการฮาลาล-ฮารอม
THR-TCF-4-398ZB ควบคุมความปลอดภัยในอาหารฮาลาล
THR-TCF-4-399ZB ควบคุมความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-4-400ZB สื่อสารภาษาไทยเพื่อการปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-4-401ZB ผลิตอาหารตามหลักการฮาลาล-ฮารอม
THR-TCF-4-402ZB สื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-4-403ZB ควบคุมต้นทุนในการผลิตอาหาร
THR-TCF-4-404ZB กำกับดูแลครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-4-405ZB กำหนดราคาขายอาหารฮาลาล
THR-TCF-4-406ZB บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-4-407ZB ประเมินประสิทธิภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-4-408ZB ตรวจรับวัตถุดิบ
THR-TCF-4-409ZB เบิกจ่ายวัตถุดิบ
THR-TCF-4-410ZB ตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารฮาลาล
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ