คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TCF-3-361ZB ล้างทำความสะอาดวัตถุดิบ
THR-TCF-3-362ZB เตรียมและตัดแต่งวัตถุดิบ
THR-TCF-3-363ZB เก็บรักษาวัตถุดิบ
THR-TCF-3-364ZB ประกอบอาหารประเภทแกง
THR-TCF-3-365ZB ประกอบอาหารประเภทน้ำพริก เครื่องจิ้ม และเครื่องเคียง
THR-TCF-3-366ZB ประกอบอาหารประเภทข้าว
THR-TCF-3-367ZB ประกอบอาหารประเภทยำ ลาบ พล่า
THR-TCF-3-368ZB ประกอบอาหารประเภทผัด ทอด
THR-TCF-3-369ZB ประกอบอาหารจานเดียวและอาหารชุด
THR-TCF-3-370ZB ประกอบอาหารว่าง
THR-TCF-3-371ZB ประกอบขนมหวานประเภทเชื่อม แช่อิ่ม
THR-TCF-3-372ZB ประกอบขนมหวานประเภททอด จี่
THR-TCF-3-373ZB ประกอบขนมหวานประเภทอบ ย่าง
THR-TCF-3-374ZB ประกอบขนมหวานประเภทขนมหวานที่ใช้ 2 วิธีขึ้นไป
THR-TCF-3-375ZB จัดการวัตถุดิบตามหลักการฮาลาล-ฮารอม
THR-TCF-3-376ZB เตรียมวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ตามหลักการฮาลาล-ฮารอม
THR-TCF-3-377ZB ควบคุมความปลอดภัยในอาหารฮาลาล
THR-TCF-3-378ZB ควบคุมความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-3-379ZB สื่อสารภาษาไทยเพื่อการปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-3-380ZB ผลิตอาหารตามหลักการฮาลาล-ฮารอม
THR-TCF-3-381ZB สื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-3-382ZB ควบคุมต้นทุนในการผลิตอาหาร
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ