คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล ระดับ 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล ระดับ 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TCF-1-330ZB ล้างทำความสะอาดวัตถุดิบ
THR-TCF-1-331ZB เตรียมและตัดแต่งวัตถุดิบ
THR-TCF-1-332ZB เก็บรักษาวัตถุดิบ
THR-TCF-1-333ZB ประกอบอาหารประเภทแกง
THR-TCF-1-334ZB ประกอบอาหารประเภทน้ำพริก เครื่องจิ้ม และเครื่องเคียง
THR-TCF-1-335ZB ประกอบอาหารประเภทข้าว
THR-TCF-1-336ZB ประกอบขนมหวานประเภทต้ม บวด นึ่ง
THR-TCF-1-337ZB จัดการวัตถุดิบตามหลักการฮาลาล-ฮารอม
THR-TCF-1-338ZB เตรียมวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ตามหลักการฮาลาล-ฮารอม
THR-TCF-1-339ZB ควบคุมความปลอดภัยในอาหารฮาลาล
THR-TCF-1-340ZB ควบคุมความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-1-341ZB สื่อสารภาษาไทยเพื่อการปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0173-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ