คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TCF-2-342ZB ล้างทำความสะอาดวัตถุดิบ
THR-TCF-2-343ZB เตรียมและตัดแต่งวัตถุดิบ
THR-TCF-2-344ZB เก็บรักษาวัตถุดิบ
THR-TCF-2-345ZB ประกอบอาหารประเภทแกง
THR-TCF-2-346ZB ประกอบอาหารประเภทน้ำพริก เครื่องจิ้ม และเครื่องเคียง
THR-TCF-2-347ZB ประกอบอาหารประเภทข้าว
THR-TCF-2-348ZB ประกอบขนมหวานประเภทต้ม บวด นึ่ง
THR-TCF-2-349ZB ประกอบอาหารประเภทยำ ลาบ พล่า
THR-TCF-2-350ZB ประกอบอาหารประเภทผัด ทอด
THR-TCF-2-351ZB ประกอบอาหารจานเดียวและอาหารชุด
THR-TCF-2-352ZB ประกอบอาหารว่าง
THR-TCF-2-353ZB ประกอบขนมหวานประเภทเชื่อม แช่อิ่ม
THR-TCF-2-354ZB จัดการวัตถุดิบตามหลักการฮาลาล-ฮารอม
THR-TCF-2-355ZB ควบคุมความปลอดภัยในอาหารฮาลาล
THR-TCF-2-356ZB ควบคุมความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-2-357ZB สื่อสารภาษาไทยเพื่อการปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-2-358ZB ผลิตอาหารตามหลักการฮาลาล-ฮารอม
THR-TCF-2-359ZB สื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในครัวอาหารฮาลาล
THR-TCF-2-360ZB ควบคุมต้นทุนในการผลิตอาหาร
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0173-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ