คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพผู้ปรุงอาหารตะวันตก ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพผู้ปรุงอาหารตะวันตก ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-HOH-2-265ZB ปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
THR-HOH-2-266ZB ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลาย
THR-HOH-2-267ZB ดูแลรักษาการบริการลูกค้าให้ได้มาตรฐาน
THR-HOH-2-268ZB เก็บรักษาฐานข้อมูลในรูปแบบเอกสารและการนำมาใช้
THR-HOH-2-269ZB สนทนาภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติงานทั่วไป
THR-HOH-2-270ZB นำมาตรฐานความปลอดภัยในการจัดการอาหารมาปรับใช้
THR-HOH-2-271ZB ดำเนินการตามกลยุทธ์ในการจัดเก็บอาหารที่ปลอดภัย
THR-HOH-2-272ZB จัดเตรียมแซนด์วิชหลากหลายรูปแบบ
THR-HOH-2-273ZB จัดเตรียมและปรุงเนื้อสัตว์ปีกและเนื้อสัตว์ป่า
THR-HOH-2-274ZB จัดเตรียมและปรุงอาหารทะเล
THR-HOH-2-275ZB จัดเตรียมและเก็บรักษาอาหาร
THR-HOH-2-276ZB จัดเตรียมอาหารเรียกน้ำย่อยและสลัด
THR-HOH-2-277ZB จัดเตรียมและควบคุมปริมาณอาหารประเภทที่ต้องหั่นเสิร์ฟ
THR-HOH-2-278ZB จัดเตรียมอาหารประเภทซุปและแกงจืด
THR-HOH-2-279ZB จัดเตรียมน้ำสต๊อกและซอสประเภทต่างๆ
THR-HOH-2-280ZB จัดเตรียมอาหารประเภทผัก/ไข่และอาหารที่มีส่วนประกอบของแป้ง ผักและไข่
THR-HOH-2-281ZB จัดจานและจัดแสดงอาหาร
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0078-A : วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ