คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RES-ASA-3-031ZB ตรวจสอบเอกสาร
RES-ASA-3-032ZB ตรวจสอบราคาทรัพย์
RES-ASA-3-035ZB ตรวจสอบราคาประเมินทางราชการ
RES-ASA-3-039ZB วิเคราะห์ความจำเป็นของลูกค้า
RES-ASA-3-040ZB วิเคราะห์ความสามารถทางการเงินของลูกค้า
RES-ASA-3-042ZB วิเคราะห์การตลาด
RES-ASA-3-046ZB บริการหลังการขาย

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ