หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบเอกสาร

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
RES-ASA-3-031ZB
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ตรวจสอบเอกสาร
หน่วยสมรรถนะย่อย
20104.01 : ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ และผู้มีกรรมสิทธิ์

ยินดีต้อนรับ