หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบราคาทรัพย์

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
RES-ASA-3-032ZB
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ตรวจสอบราคาทรัพย์
หน่วยสมรรถนะย่อย
20105.01 : สำรวจความเหมาะสมของราคาตั้งขาย

ยินดีต้อนรับ