หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบราคาประเมินทางราชการ

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
RES-ASA-3-035ZB
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ตรวจสอบราคาประเมินทางราชการ
หน่วยสมรรถนะย่อย
20203.01 : ตรวจสอบ ราคาประเมินกับทางราชการ

ยินดีต้อนรับ