สาขาวิชาชีพการเดินเรือ ( 45 คุณวุฒิวิชาชีพ)


สาขาวิชาชีพการเดินเรือ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 (New Version)

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพคนครัว ระดับ 1 สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพคนครัว ระดับ 2 สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพคนครัว ระดับ 3
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพนักวิทยุสื่อสาร ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพนักวิทยุสื่อสาร ระดับ 4
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพนักเดินเรือประมง ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพนักเดินเรือประมง ระดับ 4 สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพนักเดินเรือประมง ระดับ 5
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพลูกเรือประมง ระดับ 2 สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพลูกเรือประมง ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพลูกเรือประมง ระดับ 4
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ อาชีพช่างกลเรือ ระดับ 1 สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ อาชีพช่างกลเรือ ระดับ 2 สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ อาชีพช่างกลเรือ ระดับ 3
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ อาชีพต้นกลเรือ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ อาชีพต้นกลเรือ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ อาชีพต้นกลเรือ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ อาชีพรองต้นกลเรือ ระดับ 2 สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ อาชีพรองต้นกลเรือ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ อาชีพรองต้นกลเรือ ระดับ 4
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมง อาชีพนักประมงอวนลาก ระดับ 2 สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมง อาชีพนักประมงอวนลาก ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมง อาชีพนักประมงอวนลาก ระดับ 4
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมง อาชีพนักประมงอวนครอบ ระดับ 2 สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมง อาชีพนักประมงอวนครอบ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมง อาชีพนักประมงอวนครอบ ระดับ 4
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมง อาชีพนักประมงอวนล้อมจับ ระดับ 2 สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมง อาชีพนักประมงอวนล้อมจับ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมง อาชีพนักประมงอวนล้อมจับ ระดับ 4
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมง อาชีพนักประมงอวนลอย ระดับ 2 สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมง อาชีพนักประมงอวนลอย ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องมือประมง อาชีพนักประมงอวนลอย ระดับ 4
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือยอร์ช อาชีพผู้ขับเรือยนต์เร็ว ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือยอร์ช อาชีพผู้ขับเรือยนต์เร็ว ระดับ 4
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือยอร์ช อาชีพนักเดินเรือยอร์ช ระดับ 4 สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือยอร์ช อาชีพนักเดินเรือยอร์ช ระดับ 5
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือยอร์ช อาชีพช่างซ่อมบำรุงเรือยอร์ช ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือยอร์ช อาชีพช่างซ่อมบำรุงเรือยอร์ช ระดับ 4
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือยอร์ช อาชีพนายช่างกลเรือยอร์ช ระดับ 5 สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือยอร์ช อาชีพนายช่างกลเรือยอร์ช ระดับ 6
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือยอร์ช อาชีพช่างต่อเรือยอร์ช ระดับ 4 สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือยอร์ช อาชีพช่างต่อเรือยอร์ช ระดับ 5
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือยอร์ช อาชีพผู้ให้บริการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือยอร์ช อาชีพผู้ให้บริการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช ระดับ 4 สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือยอร์ช อาชีพผู้ให้บริการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช ระดับ 5

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพการเดินเรือ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ
อาชีพคนครัว 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักวิทยุสื่อสาร 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักเดินเรือประมง 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพลูกเรือประมง 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างกลเรือ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพต้นกลเรือ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพรองต้นกลเรือ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักประมงอวนลาก 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักประมงอวนครอบ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักประมงอวนล้อมจับ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักประมงอวนลอย 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ขับเรือยนต์เร็ว 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักเดินเรือยอร์ช 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างซ่อมบำรุงเรือยอร์ช 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนายช่างกลเรือยอร์ช 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างต่อเรือยอร์ช 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ให้บริการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ