คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ อาชีพแม่บ้าน ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ อาชีพแม่บ้าน ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
--ZZZ-3-003ZB ทำความสะอาดเครื่องเรือน
--ZZZ-3-004ZB รีดผ้าด้วยเตารีดไฟฟ้าธรรมดา
--ZZZ-3-004ZB รีดผ้าด้วยเตารีดไอน้ำ
--ZZZ-3-004ZB ซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ชำรุด
--ZZZ-3-004ZB จัดโต๊ะอาหาร
--ZZZ-3-004ZB จัดเสิร์ฟ
--ZZZ-3-004ZB ดูแลเบื้องต้นเด็กเล็ก
--ZZZ-3-004ZB ดูแลเบื้องต้นผู้สูงอายุ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ