คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ อาชีพแม่บ้าน ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ อาชีพแม่บ้าน ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
--ZZZ-2-002ZB จัดเตรียมห้องต่างๆ ให้พร้อมในการใช้งาน
--ZZZ-2-003ZB ซักผ้าด้วยมือ
--ZZZ-2-003ZB ซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้า
--ZZZ-2-003ZB จัดเก็บเสื้อผ้า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0300-A : บริษัท อูโน่ เซอร์วิส จำกัด

ยินดีต้อนรับ