คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ อาชีพแม่บ้าน ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ อาชีพแม่บ้าน ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานได้แก่ การทำความสะอาดภายใน  ภายนอกบ้าน และเครื่องใช้  เลือกใช้ ดูแลวัสดุ อุปกรณ์   เลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดได้   ดูแลรักษาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย  ซักผ้ารีดผ้า  และดูแลเสื้อผ้าให้พร้อมใช้งาน  สามารถแก้ปัญหาพื้นฐาน ได้แก่  ดูแลเรื่องความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์   ประยุกต์ใช้ความรู้  เครื่องมือภายใต้การควบคุมของนายจ้าง หรือหัวหน้างาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการทำความสะอาด อาชีพแม่บ้านระดับ 2   ต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพแม่บ้านระดับ 1  และผ่านการประเมินหน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพแม่บ้านระดับ 2  จำนวน 4  หน่วย  หรือเป็นผู้มีประสบการทำงานที่เกี่ยวข้องเป็นเวลา 1 ปี และผ่านการประเมินหน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพแม่บ้านระดับ 2  จำนวน 4  หน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
--ZZZ-2-002ZB จัดเตรียมห้องต่างๆ ให้พร้อมในการใช้งาน
--ZZZ-2-003ZB ซักผ้าด้วยมือ
--ZZZ-2-003ZB ซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้า
--ZZZ-2-003ZB จัดเก็บเสื้อผ้า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0300-A : บริษัท อูโน่ เซอร์วิส จำกัด

ยินดีต้อนรับ