สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน ( 34 คุณวุฒิวิชาชีพ)


สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 (New Version)

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานผ้าทอ อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคพื้นฐาน ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานผ้าทอ อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคพื้นฐาน ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานผ้าทอ อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคมัดหมี่ ระดับ 5 สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานผ้าทอ อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคมัดหมี่ ระดับ 6
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานผ้าทอ อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยก ระดับ 5 สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานผ้าทอ อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยก ระดับ 6
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานผ้าทอ อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยกดอก ระดับ 5 สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานผ้าทอ อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยกดอก ระดับ 6
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานผ้าทอ อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยกมุก ระดับ 5 สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานผ้าทอ อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยกมุก ระดับ 6
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานผ้าทอ อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคเกาะและล้วง ระดับ 5 สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานผ้าทอ อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคเกาะและล้วง ระดับ 6
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานผ้าทอ อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคขิด ระดับ 5 สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานผ้าทอ อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคขิด ระดับ 6
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานผ้าทอ อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคจก ระดับ 5 สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานผ้าทอ อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคจก ระดับ 6
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานผ้าทอ อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคผสมผสาน ระดับ 5 สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานผ้าทอ อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคผสมผสาน ระดับ 6
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานเครื่องปั้นดินเผา อาชีพผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานเครื่องปั้นดินเผา อาชีพผู้ผลิตเครื่องเคลือบร่วมสมัย ระดับ 6
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานเครื่องจักสาน อาชีพผู้ผลิตเครื่องจักสานสำหรับงานอนุรักษ์ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานเครื่องจักสาน อาชีพผู้ผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย ระดับ 6
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานเครื่องถม อาชีพผู้ผลิตเครื่องถมเงินถมทอง ระดับ 6
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขาส่งเสริมงานอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม อาชีพจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานศิลป์แผ่นดิน อาชีพช่างเขียนแบบศิลปะไทย ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานศิลป์แผ่นดิน อาชีพช่างเขียนแบบศิลปะไทย ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานศิลป์แผ่นดิน อาชีพช่างปั้นแบบศิลปะไทย ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานศิลป์แผ่นดิน อาชีพช่างปั้นแบบศิลปะไทย ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานศิลป์แผ่นดิน อาชีพช่างรักแบบศิลปะไทย ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานศิลป์แผ่นดิน อาชีพช่างรักแบบศิลปะไทย ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานศิลป์แผ่นดิน อาชีพช่างหัวโขนแบบศิลปะไทย ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานศิลป์แผ่นดิน อาชีพช่างหัวโขนแบบศิลปะไทย ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานศิลป์แผ่นดิน อาชีพช่างพัสตราภรณ์แบบศิลปะไทย ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานศิลป์แผ่นดิน อาชีพช่างพัสตราภรณ์แบบศิลปะไทย ระดับ 5

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน
อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคพื้นฐาน 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคมัดหมี่ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยก 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยกดอก 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยกมุก 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคเกาะและล้วง 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคขิด 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคจก 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคผสมผสาน 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคพื้นฐาน 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคมัดหมี่ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยก 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยกดอก 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยกมุก 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคเกาะและล้วง 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคขิด 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคจก 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคผสมผสาน 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบร่วมสมัย 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นถิ่น 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ผลิตเครื่องเคลือบร่วมสมัย 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ผลิตเครื่องจักสานสำหรับการอนุรักษ์ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ผลิตเครื่องจักสานสำหรับงานอนุรักษ์ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ผลิตเครื่องถมประเภทเครื่องประดับ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ผลิตเครื่องถมประเภทเครื่องใช้ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ผลิตเครื่องถมเงินถมทอง 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคพื้นฐาน 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคมัดหมี่ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยก 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยกดอก 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยกมุก 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคเกาะ/ล้วง 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคขิด 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคจก 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคผสมผสาน 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
จัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างเขียนแบบศิลปะไทย 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างปั้นแบบศิลปะไทย 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างรักแบบศิลปะไทย 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างหัวโขนแบบศิลปะไทย 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างพัสตราภรณ์แบบศิลปะไทย 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ