คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ประเภทอาหารคาว ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ประเภทอาหารคาว ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TCF-2-205ZB ทำแกงประเภทโขลกเครื่องแกงใส่พริก
THR-TCF-2-206ZB ทำแกงประเภทไม่โขลกเครื่องแกง
THR-TCF-2-207ZB ทำแกงประเภทโขลกเครื่องแกงไม่ใส่พริก
THR-TCF-2-208ZB สื่อสารภาษาไทยระดับเบื้องต้นเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-2-209ZB สื่อสารภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้นเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-2-210ZB ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสาร
THR-TCF-2-211ZB ตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารไทย
THR-TCF-2-212ZB เบิกจ่ายวัตถุดิบ
THR-TCF-2-213ZB เก็บวัตถุดิบอาหารไทย
THR-TCF-2-214ZB ตรวจรับวัตถุดิบ
THR-TCF-2-215ZB ควบคุมความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานครัวอาหารไทย
THR-TCF-2-216ZB ควบคุมความปลอดภัยในอาหารไทย
THR-TCF-2-217ZB ทำอาหารว่างประเภท ผัด ทอด
THR-TCF-2-218ZB ทำอาหารว่างประเภทนึ่ง
THR-TCF-2-219ZB หุง/นึ่ง/ต้มข้าวชนิดพิเศษ
THR-TCF-2-220ZB นึ่งข้าวเหนียว
THR-TCF-2-221ZB ทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทเส้น
THR-TCF-2-222ZB ทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทข้าว
THR-TCF-2-223ZB ทำอาหารประเภทผัดเผ็ด
THR-TCF-2-224ZB ทำอาหารประเภทผัดจืด
THR-TCF-2-225ZB ทำเครื่องจิ้ม
THR-TCF-2-226ZB ทำน้ำพริก
THR-TCF-2-227ZB หุง/นึ่ง/ต้มข้าว
THR-TCF-2-228ZB ทำของแนม
THR-TCF-2-229ZB ทำเครื่องเคียง
THR-TCF-2-230ZB ทำยำประเภทน้ำใส ลาบ พล่า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0167-A : โรงเรียนการอาหารไทยเอ็ม เอส ซี
CB-0065-A : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
CB-0257-A : วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
CB-0001-A : วิทยาลัยดุสิตธานี

ยินดีต้อนรับ