คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ประเภทอาหารคาว ระดับ 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ประเภทอาหารคาว ระดับ 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TCF-1-193ZB ทำแกงประเภทไม่โขลกเครื่องแกง
THR-TCF-1-194ZB สื่อสารภาษาไทยระดับเบื้องต้นเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-1-195ZB ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสาร
THR-TCF-1-196ZB ตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารไทย
THR-TCF-1-197ZB เบิกจ่ายวัตถุดิบ
THR-TCF-1-198ZB เก็บวัตถุดิบอาหารไทย
THR-TCF-1-199ZB ตรวจรับวัตถุดิบ
THR-TCF-1-200ZB ควบคุมความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานครัวอาหารไทย
THR-TCF-1-201ZB หุง/นึ่ง/ต้มข้าว
THR-TCF-1-202ZB ทำของแนม
THR-TCF-1-203ZB ทำเครื่องเคียง
THR-TCF-1-204ZB ทำยำประเภทน้ำใส ลาบ พล่า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0167-A : โรงเรียนการอาหารไทยเอ็ม เอส ซี
CB-0065-A : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
CB-0257-A : วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
CB-0001-A : วิทยาลัยดุสิตธานี
CB-0019-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ยินดีต้อนรับ