คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาช่างเทคนิคเสริมสวย อาชีพช่างทำเล็บ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาช่างเทคนิคเสริมสวย อาชีพช่างทำเล็บ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการและทฤษฎีการทำเล็บที่ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย เป็นไปตามหลักกฎหมายที่กำหนด มีความรู้และทักษะการฝึกปฏิบัติการทำเล็บ มือและเท้าระดับสูง สร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการทำเล็บ มีคุณธรรมจริยธรรมและมารยาทในการประกอบอาชีพการทำเล็บ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณในวิชาชีพ คำนึงถึงอันตรายต่อสุขภาพ เช่น การติดเชื้อ การแพ้ผลิตภัณฑ์หรือสารเคมี  มูลฝอยที่เกิดจากทำเล็บ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเล็บมีความสะอาดปลอดเชื้อ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนต่อลูกค้าและสิ่งแวดล้อม

          สามารถให้คำแนะนำและแก้ปัญหาจากการทำเล็บได้ มีความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยและความปลอดภัย  

 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาช่างเทคนิคเสริมสวย อาชีพช่างทำเล็บ ระดับ 4 สามารถเข้ารับการประเมินได้ ไม่จำกัดคุณวุฒิทางการศึกษา จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะ 13 หน่วยสมรรถนะ

          2. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพช่างทำเล็บ ระดับ 4 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพอื่นในสาขาวิชาชีพเสริมสวยได้ หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพช่าง ทำเล็บ ระดับ 4

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ช่างเสริมสวยและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง (5142)

          ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอาชีพธุรกิจเสริมสวย

 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HDS-BHLZ-075B สอบถามสุขภาพ ประวัติการทำเล็บ และประเมินสภาพเล็บ มือและเท้า ตามหลักกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์
HDS-UUDV-076B พิจารณาเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และ ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับประเภทของงานได้
HDS-JFWA-077B แนะนำ จัดเตรียม เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และ ผลิตภัณฑ์ขั้นตอนการให้บริการ
HDS-TNTQ-078B ทำความสะอาด ดูแลรักษา จัดเก็บ จัดการ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์และขยะมูลฝอยที่เกิดจากการทำเล็บ มือและเท้า
HDS-NSIX-079B ทำความสะอาด เตรียมเล็บ ตกแต่งทรงเล็บ ซ่อมแซมเล็บ
HDS-USRD-080B สามารถให้บริการทาสี ต่อเล็บ ล้างสี ถอดสี ถอดเล็บ แต่ละประเภท
HDS-PAOU-081B บริการบำรุงดูแลสุขภาพเล็บ มือและเท้าได้ถูกต้องตามขั้นตอน
HDS-STQC-082B สามารถบอกข้อแนะนำข้อห้ามและข้อควรระวังหลังจากรับบริการทำเล็บสำหรับการดูแลที่ต่อเนื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเล็บ มือและเท้าในครั้งถัดไป
HDS-MPTJ-083B เข้าใจหลักการทางศิลปะและความรู้ความเข้าใจเรื่องทฤษฎีสี และเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท
HDS-VXDG-084B ออกแบบลวดลายภาพเสมือนจริง ติด ขัดเล็บด้วยวัสดุตกแต่งหลากหลายประเภท วาดลวดลายสามมิติ นูนต่ำ ลอยตัว การเพ้นท์ลายเส้นแบบละเอียด ด้วยหลักการทางศิลปะ
HDS-ATFG-085B ออกแบบตกแต่งเล็บปลอมได้อย่างมีมิติหลากหลายรูปแบบ
HDS-GZWF-086B ให้บริการต่อเล็บ
HDS-YCEE-087B ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องจากการทำเล็บ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0028-A : โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติ ณรงค์
CB-0292-A : บริษัท เดอะ ดีว่า กรุ๊ปส์ ออฟ บิวตี้ จำกัด
CB-0153-A : สมาคมโรงเรียนเสริมสวยและตัดเย็บเสื้อผ้า

ยินดีต้อนรับ