คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาให้บริการสปา อาชีพสปาเทอราปิ้ส ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาให้บริการสปา อาชีพสปาเทอราปิ้ส ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานอาชีพแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการ หาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1) ผู้ที่เข้าทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาสปาเทอราปิ้ส ระดับ 4 หน้าที่บริการสปาทรีทเม้นท์ให้ผู้รับบริการ ต้องได้รับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรด้านการบริการสุขภาพที่ได้รับการรับรองจาก สบส. หรือหน่วยงานที่ สบส. ยอมรับ หรือหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยขอให้เป็นหลักฐานหนึ่งที่ผู้ประสงค์จะยื่นคำขอรับการทดสอบ ต้องนำมายื่นสมัคร และ

          2) ผู้ที่เข้าทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาสปาเทอราปิ้ส ระดับ 4 หน้าที่บริการสปาทรีทเม้นท์ให้ผู้รับบริการ ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6)

          3) กรณี วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ข้อ 1) การเข้าทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาสปาเทอราปิ้ส ระดับ 4 หน้าที่บริการสปาทรีทเม้นท์ให้ผู้รับบริการ ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติด้านประสบการณ์ทำงานที่ตรงกับงานสาขาสปา มาแล้วอย่างน้อย 2 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ประกอบอาชีพ สาขาสปา ระดับ 4 หน้าที่ บริการสปาทรีทเม้นท์ให้ผู้รับบริการ

หมายเหตุ : ทักษะที่กำหนดนี้ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ด้านงานบริการสปาทรีทเม้นท์ ประกอบด้วย ให้บริการประเภท Bath, Facial Treatment , Body Treatment และ Massage บางรายการ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HDS-SPA-4-115ZB ปฏิบัติงานให้บริการสปาตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของอาชีพในกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา) สาขาให้บริการสปา
HDS-SPA-4-116ZB ปฏิบัติงานให้บริการสปาตามหลักความปลอดภัย สุขอนามัย และคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงาน
HDS-SPA-4-117ZB ปฏิบัติงานบริการโดยใช้ทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์
HDS-SPA-4-119ZB ให้บริการอบสมุนไพรไทย (Thai Herbal Steam Therapy) แก่ผู้รับบริการ
HDS-SPA-4-120ZB ให้บริการอาบแช่ (Bath) แก่ผู้รับบริการ
HDS-SPA-4-121ZB วิเคราะห์ผิวหน้า (Facial Skin Analysis) แก่ผู้รับบริการ
HDS-SPA-4-122ZB ให้บริการทำความสะอาดผิวหน้าและปรับสภาพผิวหน้า (Cleansing and Toning) แก่ผู้รับบริการ
HDS-SPA-4-123ZB ให้บริการขัดผิวหน้า (Facial Scrub) แก่ผู้รับบริการ
HDS-SPA-4-124ZB ให้บริการนวดบำรุงผิวหน้าหน้า (Facial Massage and Moisturizing) แก่ผู้รับบริการ-01 เตรียมความพร้อมผู้รับบริการ เพื่อให้บริการนวดบำรุงผิวหน้า (Facial Massage and Moisturizing)
HDS-SPA-4-125ZB ให้บริการพอกหน้า (Facial Mask) แก่ผู้รับบริการ
HDS-SPA-4-126ZB ให้บริการขัดผิวกาย (Body Scrub) แก่ผู้รับบริการ
HDS-SPA-4-127ZB ให้บริการพอกผิวกาย (Body Mask / Wrap) แก่ผู้รับบริการ
HDS-SPA-4-128ZB ให้บริการพอกผิวกายเพื่อกระชับสัดส่วน (Body Contouring Mask) แก่ผู้รับบริการ
HDS-SPA-4-129ZB ให้บริการนวดด้วยน้ำมันสมุนไพรไทย (Traditional Thai Oil Massage Treatment) แก่ผู้รับบริการ
HDS-SPA-4-130ZB ให้บริการนวดอโรมา (Aroma Massage)แก่ผู้รับบริการ
HDS-SPA-4-131ZB ให้บริการนวดสวีดิช (Swedish Massage) แก่ผู้รับบริการ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0281-A : โรงเรียนไอ ที เอ็ม นวดไทยโบราณ
CB-0275-A : โรงเรียนสปาหัตถามณีกร
CB-0312-A : บริษัท เดอะธารา จำกัด
CB-0294-A : บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล สปา แมเนจเม้นท์ จำกัด

ยินดีต้อนรับ