คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASR-ZZZ-5-003ZB ...
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0180-A : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
CB-0141-A : วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
CB-0149-A : วิทยาลัยพณิชยการบางนา
CB-0152-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
CB-0218-A : สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
CB-0191-A : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับ