คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASR-ZZZ-4-002ZB ...
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0180-A : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
CB-0204-A : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
CB-0321-A : วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
CB-0141-A : วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
CB-0266-A : วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
CB-0121-A : วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
CB-0149-A : วิทยาลัยพณิชยการบางนา
CB-0135-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
CB-0139-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
CB-0152-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
CB-0218-A : สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
CB-0191-A : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับ