คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านการกีฬา) สาขาให้บริการสปา อาชีพสปาเทอราปิ้ส ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านการกีฬา) สาขาให้บริการสปา อาชีพสปาเทอราปิ้ส ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
WNS-SPA-4-035ZA ให้บริการพอกหน้าด้วย Algae (Facial Mask : Algae) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-4-036ZA ให้บริการพอกหน้าด้วยสมุนไพร (Facial Mask : Herbal Blend) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-4-037ZA ให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลืองบนใบหน้า (Facial Lymphatic Draining Massage) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-4-038ZA ให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง (Manual Lymphatic Drainage) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-4-039ZA ให้บริการ Aromatherapy Treatment แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-4-040ZA ให้บริการ Thai Herbal Compress Treatment แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-4-041ZA ให้บริการอาบน้ำสมุนไพร (Thai Traditional Herbal Bath) แก่ผู้รับบริการ

ยินดีต้อนรับ