คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านการกีฬา) สาขาให้บริการสปา อาชีพสปาเทอราปิ้ส ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านการกีฬา) สาขาให้บริการสปา อาชีพสปาเทอราปิ้ส ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
WNS-SPA-3-020ZA ให้บริการอบสมุนไพรไทย (Thai Herbal Steam Therapy) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-3-021ZA ให้บริการ Therapy Bath แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-3-033ZA ให้บริการนวดสวีดิช (Swedish Massage) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-3-022ZA วิเคราะห์ผิวหน้า (Facial Skin Analysis) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-3-023ZA ให้บริการทำความสะอาดผิวหน้าและปรับสภาพผิวหน้า (Cleansing and Toning) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-3-024ZA ให้บริการขัดผิวหน้า (Facial Scrub) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-3-025ZA ให้บริการนวดบำรุงผิวหน้าหน้า (Facial Massage and Moisturizing) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-3-026ZA ให้บริการพอกหน้า (Facial Mask) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-3-027ZA ให้บริการขัดผิวกาย (Body Scrub) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-3-028ZA ให้บริการพอกผิวกาย (Body Mask / Wrap) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-3-029ZA ให้บริการพอกผิวกายเพื่อกระชับสัดส่วน (Body Contouring Mask) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-3-030ZA ให้บริการนวดไทย (Traditional Thai Massage) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-3-031ZA ให้บริการนวดด้วยน้ำมันสมุนไพรไทย (Traditional Thai Oil Massage Treatment) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-3-032ZA ให้บริการนวดอโรมาเธอราปี (Aromatherapy Massage)แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-3-034ZA ให้บริการนวดเท้า (Foot Massage) แก่ผู้รับบริการ

ยินดีต้อนรับ