คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ประเภทขนมไทย ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ประเภทขนมไทย ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TCF-2-276ZB สื่อสารภาษาไทยระดับเบื้องต้นเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-2-277ZB สื่อสารภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้นเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-2-278ZB ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสาร
THR-TCF-2-279ZB ตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารไทย
THR-TCF-2-280ZB เบิกจ่ายวัตถุดิบ
THR-TCF-2-281ZB เก็บวัตถุดิบอาหารไทย
THR-TCF-2-282ZB ตรวจรับวัตถุดิบ
THR-TCF-2-283ZB ควบคุมความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานครัวอาหารไทย
THR-TCF-2-284ZB ควบคุมความปลอดภัยในอาหารไทย
THR-TCF-2-285ZB ทำขนมหวานประเภทกวน
THR-TCF-2-286ZB ทำขนมหวานประเภทนึ่ง
THR-TCF-2-287ZB ทำขนมหวานประเภทต้ม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0167-A : โรงเรียนการอาหารไทยเอ็ม เอส ซี
CB-0065-A : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
CB-0257-A : วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
CB-0001-A : วิทยาลัยดุสิตธานี
CB-0115-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ