คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ประเภทขนมไทย ระดับ 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ประเภทขนมไทย ระดับ 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TCF-1-267ZB สื่อสารภาษาไทยระดับเบื้องต้นเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-1-268ZB ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสาร
THR-TCF-1-269ZB ตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารไทย
THR-TCF-1-270ZB เบิกจ่ายวัตถุดิบ
THR-TCF-1-271ZB เก็บวัตถุดิบอาหารไทย
THR-TCF-1-272ZB ตรวจรับวัตถุดิบ
THR-TCF-1-273ZB ควบคุมความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานครัวอาหารไทย
THR-TCF-1-274ZB ทำขนมหวานประเภทนึ่ง
THR-TCF-1-275ZB ทำขนมหวานประเภทต้ม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0167-A : โรงเรียนการอาหารไทยเอ็ม เอส ซี
CB-0065-A : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
CB-0257-A : วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
CB-0001-A : วิทยาลัยดุสิตธานี
CB-0019-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
CB-0115-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ