คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ ระดับที่ 2 ระดับการประยุกต์


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ ระดับที่ 2 ระดับการประยุกต์
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
2001 เข้าใจตัวแบบการทำธุรกิจเบื้องต้น
2002 จัดทำแผนการตลาดออนไลน์
2003 สร้างเนื้อหาชั้นสูงเพื่อประกอบการขายสินค้าและบริการ
2004 จัดทำการส่งเสริมทางการตลาด
2005 อธิบายกฎหมายและข้อตกลงเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
EC-0002-A : โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา
EC-0001-A : บริษัท เออาร์ไอที จำกัด

ยินดีต้อนรับ