สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการขับขี่ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน ( 6 คุณวุฒิวิชาชีพ)


ภาพรวมของสมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการขับขี่ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน

สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการขับขี่ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน
สำหรับรถยนต์สี่ล้อ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
สำหรับรถกระบะ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
สำหรับรถตู้ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
สำหรับรถบรรทุกหกล้อ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
สำหรับรถบรรทุกสิบล้อ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
สำหรับรถบรรทุกสิบล้อพ่วง 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ