คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการขับขี่ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน สำหรับรถบรรทุกสิบล้อ


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการขับขี่ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน สำหรับรถบรรทุกสิบล้อ
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีทักษะในการขับขี่รถบรรทุก 10 ล้อ ได้อย่างถูกกฎหมายและกฎระเบียบ ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน สามารถปรับปรุงสมรรถนะการขับขี่ได้จากผลการประเมิน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินสมรรถนะขับขี่รถบรรทุก 10 ล้อ อย่างปลอดภัยและประหยัดพลังงานต้องเป็นบุคคลที่มีใบอนุญาตขับขี่รถบรรทุก 10 ล้อ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ขับขี่รถบรรทุก 10 ล้อ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
SDE-ZZZ-0-009ZA ขับขี่รถบรรทุก 10 ล้อ อย่างปลอดภัย
SDE-ZZZ-0-010ZA ขับขี่รถบรรทุก 10 ล้อ อย่างประหยัดพลังงาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
SD-0001-A : บริษัท ดับบลิว.ซี.เอส. ซันชิโร่ (ประเทศไทย) จำกัด

ยินดีต้อนรับ