คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สมรรถนะขับขี่ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน สำหรับรถกระบะ


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สมรรถนะขับขี่ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน สำหรับรถกระบะ
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
SDE-ZZZ-0-003ZA ขับขี่รถกระบะ 4 ล้อ อย่างปลอดภัย
SDE-ZZZ-0-004ZA ขับขี่รถกระบะ 4 ล้อ อย่างประหยัดพลังงาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
SD-0001-A : บริษัท ดับบลิว.ซี.เอส. ซันชิโร่ (ประเทศไทย) จำกัด

ยินดีต้อนรับ