คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการขับขี่ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน สำหรับรถตู้


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการขับขี่ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน สำหรับรถตู้
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีทักษะในการขับขี่รถตู้ได้อย่างถูกกฎหมายและกฎระเบียบ ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน สามารถปรับปรุงสมรรถนะการขับขี่ได้จากผลการประเมิน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินสมรรถนะขับขี่รถตู้อย่างปลอดภัยและประหยัดพลังงานต้องเป็นบุคคลที่มีใบอนุญาตขับขี่รถตู้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ขับขี่รถตู้

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
SDE-ZZZ-0-005ZA ขับขี่รถตู้อย่างปลอดภัย
SDE-ZZZ-0-006ZA ขับขี่รถตู้อย่างประหยัดพลังงาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
SD-0001-A : บริษัท ดับบลิว.ซี.เอส. ซันชิโร่ (ประเทศไทย) จำกัด

ยินดีต้อนรับ