สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน ( 4 คุณวุฒิวิชาชีพ)


สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 (New Version)

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน

สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน
อาชีพผู้ขับขี่รถทัวร์โดยสาร 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ขับขี่รถบรรทุก 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ (รถตู้) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ขับขี่รถยนต์รับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ