คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ ระดับที่ 1 การใช้งานพื้นฐาน


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ ระดับที่ 1 การใช้งานพื้นฐาน
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
1001 ระบุหลักการใช้งานพื้นฐานของอีคอมเมิร์ซ
1002 วิเคราะห์ตลาด หรือ กลุ่มเป้าหมาย
1003 สร้างเนื้อหาเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายสินค้าและบริการ
1004 ดำเนินการขายสินค้าและบริการ
1005 ดำเนินการบรรจุเพื่อการจัดส่งและการติดตามสินค้าและบริการ
1006 เลือกวิธีการรับชำระเงินในอีคอมเมิร์ซ
1007 อธิบายกฎหมายเบื้องต้นและข้อตกลงเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
EC-0002-A : โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา
EC-0001-A : บริษัท เออาร์ไอที จำกัด

ยินดีต้อนรับ