คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ ระดับ 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ ระดับ 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASV-CAR-1-014ZB ซ่อมเบาชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์
ASV-CAR-1-015ZB ถอด-ประกอบชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์สำหรับงานซ่อมเบา
ASV-CAR-1-016ZB เชื่อมงานโลหะแผ่น
ASV-CAR-1-017ZB ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับงานซ่อมเบา
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0069-A : วิทยาลัยการอาชีพไชยา

ยินดีต้อนรับ