คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพช่างทำแม่พิมพ์สกรีน ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพช่างทำแม่พิมพ์สกรีน ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติหน้าที่หลากหลาย ครอบคลุมการปฏิบัติงาน หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานทำแม่พิมพ์สกรีน โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง เป็นผู้ชำนาญการในอาชีพ มีสมรรถนะด้านการตรวจสอบคุณภาพของการสร้างลายบนกรอบสกรีนได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างทำแม่พิมพ์ออฟเซต ระดับ 4 ต้องอ่านเขียนภาษาไทยหรือสามารถเข้าใจคำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้ จบการศึกษาระดับตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป และผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพช่างทำแม่พิมพ์สกรีน ระดับ 3

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

หัวหน้าช่างทำแม่พิมพ์สกรีน

หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PRT-PRE-4-138ZB วางแผนวัสดุและควบคุมการใช้วัสดุ
PRT-PRE-4-139ZB กำหนดรายละเอียดทางเทคนิคของวัสดุและอุปกรณ์การทำแม่พิมพ์สกรีน
PRT-PRE-4-140ZB วางแผนคุณภาพและควบคุมการผลิตแม่พิมพ์สกรีน
PRT-PRE-4-141ZB วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทำแม่พิมพ์สกรีน
PRT-QONY-559A กำหนดวัสดุและอุปกรณ์การทำแม่พิมพ์สกรีน
PRT-OKLR-636A สร้างลายแม่พิมพ์สกรีน
PRT-LHST-637A การแก้ไขปัญหาในการทำแม่พิมพ์สกรีนเบื้องต้น
PRT-LNMS-638A ตรวจสอบสภาพเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน
PRT-WPPJ-563A การตรวจสอบคุณภาพการทำแม่พิมพ์สกรีน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ