สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน


10 คุณวุฒิวิชาชีพ


ภาพรวมของสาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน

สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน
อาชีพผู้ขับขี่รถทัวร์โดยสาร 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ขับขี่รถบรรทุก 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ (รถตู้) 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ขับขี่รถยนต์รับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ