สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม ( 2 คุณวุฒิวิชาชีพ)


ภาพรวมของสาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม
อาชีพผู้ควบคุมรถตัดอ้อย 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ควบคุมรถแทรกเตอร์ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ