สมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ


ภาพรวมของสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ

สมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ
ระดับที่ 1 การใช้งานพื้นฐาน 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
ระดับที่ 2 ระดับการประยุกต์ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ