คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานพิมพ์กราวัวร์ ระดับ 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานพิมพ์กราวัวร์ ระดับ 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

             ระดับคุณวุฒินี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานพิมพ์กราวัวร์ขั้นพื้นฐาน  สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานด้านงานพิมพ์กราวัวร์ได้อย่างจำกัด ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจากหัวหน้างาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

             ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ กราวัวร์ ระดับ 1 ต้องอ่านเขียนภาษาไทย เข้าใจคำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้ และตาไม่บอดสี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ช่วยช่างพิมพ์กราวัวร์

หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PRT-OWRG-176A เตรียมวัสดุในการพิมพ์กราวัวร์เบื้องต้น
PRT-XUWR-177A ติดตั้งม้วนวัสดุใช้พิมพ์ และนำม้วนพิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์
PRT-DVOK-178A ดูแลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานพิมพ์กราวัวร์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ