คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถจักรยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถจักรยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASV-MTB-2-005ZB ถอดประกอบระบบเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังรถจักรยานยนต์
ASV-MTB-2-006ZB ถอดประกอบระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์
ASV-MTB-2-007ZB ถอดประกอบระบบหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์
ASV-MTB-2-008ZB ถอดประกอบระบบตัวถังรถจักรยานยนต์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0335-A : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
CB-0298-A : วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
CB-0284-A : วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
CB-0345-A : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ยินดีต้อนรับ