คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถจักรยานยนต์ อาชีพช่างบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถจักรยานยนต์ อาชีพช่างบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASV-MTB-2-001ZB บำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังรถจักรยานยนต์
ASV-MTB-2-002ZB บำรุงรักษาระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์
ASV-MTB-2-003ZB บำรุงรักษาระบบหัวฉีดรถจักรยานยนต์
ASV-MTB-2-004ZB บำรุงรักษาระบบตัวถังรถจักรยานยนต์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0335-A : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
CB-0298-A : วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
CB-0284-A : วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
CB-0345-A : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ