คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASV-CAR-3-039ZB ซ่อมเครื่องยนต์ส่วนฝาสูบ (Top Overhaul)
ASV-CAR-3-040ZB ซ่อมเสื้อสูบ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0335-A : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
CB-0118-A : วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
CB-0284-A : วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
CB-0024-A : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
CB-0320-A : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

ยินดีต้อนรับ