คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานหลังพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานทำเล่มปกแข็ง ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานหลังพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานทำเล่มปกแข็ง ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PRT-AFP-2-003ZA ทำเล่มหนังสือปกแข็งด้วยมือ
PRT-AFP-2-004ZA ทำเล่มเนื้อในด้วยเครื่องเย็บกี่
PRT-AFP-2-005ZA ทำปกแข็งด้วยเครื่องทำปกแข็ง (case maker)
PRT-AFP-2-006ZA ทากาวและตัดเจียนเนื้อในด้วยเครื่อง
PRT-AFP-2-007ZA ตกแต่งเนื้อในและเข้าเล่มปกแข็งด้วยเครื่อง (casing-in)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ