คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถบรรทุก รถโดยสารและรถพ่วง อาชีพช่างบำรุงรักษารถบรรทุกและรถบัสตามระยะทาง ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถบรรทุก รถโดยสารและรถพ่วง อาชีพช่างบำรุงรักษารถบรรทุกและรถบัสตามระยะทาง ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASV-BUS-2-001ZB ปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานประกอบการด้านบริการยานยนต์
ASV-BUS-2-002ZB ใช้เครื่องมือประจำตัวช่างตามข้อกำหนด
ASV-BUS-2-003ZB ใช้เครื่องมือวัดและเครื่องมือพิเศษในงานบริการยานยนต์
ASV-BUS-2-004ZB บำรุงรักษาเครื่องยนต์รถบรรทุกและรถบัส
ASV-BUS-2-005ZB บำรุงรักษาระบบไฟฟ้ารถบรรทุกและรถบัส
ASV-BUS-2-006ZB บำรุงรักษาระบบส่งกำลัง และเครื่องล่างรถบรรทุกและรถบัส
ASV-BUS-2-007ZB ตรวจสอบระบบยก (ไฮดรอลิก)
ASV-BUS-2-008ZB ตรวจสอบตัวถังและแชสซีตามระยะทาง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ