คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASV-CAR-3-045ZB ซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมเครื่องยนต์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0335-A : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
CB-0328-A : วิทยาลัยเทคนิคตรัง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
CB-0024-A : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
CB-0330-A : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ยินดีต้อนรับ