คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านการกีฬา) สาขาให้บริการสปา อาชีพสปาแอดเทนเดน ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านการกีฬา) สาขาให้บริการสปา อาชีพสปาแอดเทนเดน ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
WNS-SPA-3-103ZC ช่วยเตรียมความพร้อมของห้องทรีทเมนท์ก่อนและหลังให้บริการ
WNS-SPA-3-104ZC ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานสปาเทอราปิ้ส
WNS-SPA-3-105ZC ช่วยเตรียมผลิตภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์ ให้สปาเทอราปิ้ส ตามเมนูที่ผู้รับบริการต้องการ

ยินดีต้อนรับ