คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านการกีฬา) สาขาให้บริการสปา อาชีพสปาเทรนเนอร์ ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านการกีฬา) สาขาให้บริการสปา อาชีพสปาเทรนเนอร์ ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
WNS-SPA-4-012ZA อบรมงานสนับสนุนการบริการสปาทรีทเมนท์แก่ สปาแอดเทนเดน
WNS-SPA-4-011ZA อบรมการให้บริการสปาทรีทเมนท์ภายใต้เอกลักษณ์ไทย
WNS-SPA-4-010ZA วัดระดับความรู้ และทักษะความชำนาญ ของ สปาเทอราปิ้สและ สปาแอดเทนเดน รายบุคคลในสปา

ยินดีต้อนรับ