คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพช่างไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์การบิน (Aircraft Mechanic :Avionics) ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพช่างไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์การบิน (Aircraft Mechanic :Avionics) ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          A person with specialize skill and technique who is capable working as an aircraft mechanic. The one can handle much more complicated tasks by applying theory, basic knowledge, and necessary tools by his own experiences.

          Capable of inspecting, testing, and analyzing  all minor and major component of the aircraft through a technical manual. 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          The qualify person has to demonstrate his/her ability through designated unit of competences. The total unit of competence for this level is additional 12 units from level 3

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          1. The minimum age for person who wants to qualify this level is 20 years old.

          2. Legitimates one of the following:

                    2.1 Holds a Professional Qualification Certificate level 3, and  at least two years experience in aviation industry with an official verification letter.

                    2.2 Holds a a High Vocational Certificate or equivalence, and  at least three years experience in aviation industry with an official verification

letter.

                    2.3 Holds a Vocational Certificate or equivalence, and  at least four years experience in aviation industry with an official verification letter.

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AVT-FTN-4-033ZA Use computers in aviation maintenance-related integrated logistic support activities.
AVT-FTN-4-073ZA Inspect aircraft electrical systems and components.
AVT-FTN-4-072ZA Inspect, test and troubleshoot basic aircraft electrical systems and components.
AVT-FTN-4-074ZA Inspect aircraft instrument systems and components.
AVT-FTN-4-075ZA Inspect fixed wing aircraft automatic flight control systems and components.
AVT-FTN-4-076ZA Inspect aircraft electronic systems and components.
AVT-FTN-4-077ZA Test and troubleshoot aircraft electrical systems and components.
AVT-FTN-4-078ZA Test and troubleshoot aircraft instrument systems and components.
AVT-FTN-4-079ZA Test and troubleshoot aircraft radio frequency navigation and communications.
AVT-FTN-4-081ZA Inspect, test and troubleshoot rotary wing aircraft automatic flight control systems and components.
AVT-FTN-4-082ZA Test and troubleshoot aircraft pulse systems and components.
AVT-FTN-4-080ZA Test and troubleshoot fixed wing aircraft automatic flight control systems and components.
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ