Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพ่อครัวขนมปังอบ ชั้น 2


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลาย
1
2
ดูแลรักษาการบริการลูกค้าให้ได้มาตรฐาน
3
4
5
เก็บรักษาฐานข้อมูลในรูปแบบเอกสารและการนำมาใช้
6
7
8
สนทนาภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติงานทั่วไป
9
10
11
12
13
14
นำมาตรฐานความปลอดภัยในการจัดการอาหารมาปรับใช้
15
16
17
18
ดำเนินการตามกลยุทธ์ในการจัดเก็บอาหารที่ปลอดภัย
19
20
21
จัดเตรียมและผลิด ผลิตภัณฑ์จาก ช็อกโกแลต
22
23
24
25
26
27
จัดเตรียมและผลิตเค้กและขนมอบประเภทต่าง ๆ
28
29
30
31
32
จัดเตรียมและผลิตผลิตภัณฑ์จากยีสต์
33
34
35
ปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
36
37
38
จัดเตรียมและจัดแสดงขนมอบ/ขนมหวานชิ้นเล็ก
39
40
41
42
43

ยินดีต้อนรับ