Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานหลังพิมพ์ อาชีพช่างทำสำเร็จงานออฟเซต - งานทำเล่มหนังสือปกอ่อน ระดับ 3


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ปฏิบัติงานทำเล่มแบบทากาวหัวด้วยมือ
1
2
3
ปฏิบัติการทำเล่มแบบเย็บด้ายด้วยมือ
4
5
6
ปฏิบัติการทำเล่มแบบเจาะรูร้อยสันเกลียว
7
8
9

ยินดีต้อนรับ