Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพการบิน สาขานักบิน อาชีพนักบิน ชั้น 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
บริหารจัดการการปฏิบัติงานก่อนและหลังเที่ยวบิน
1
2
3
ควบคุมเครื่องบินในภาวะปกติ
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
ยกเลิกการนำเครื่องบินขึ้นขณะวิ่งขึ้นสู่อากาศ
18
บริหารจัดการเหตุการณ์ไม่ปกติ
19
20
21
22
บริหารจัดการเชื้อเพลิง
23
24
นำร่องเครื่องบิน
25
26
27
28
29
30
31
บินท่าทางการบินที่ไม่ปกติ
32
33
นำเครื่องบินวิ่งขึ้นในกรณีทัศนวิสัยต่ำ
34
35
นำเครื่องบินลงจอดในกรณีทัศนวิสัยต่ำ (CAT II/III)
36
37
ฝึกอบรมนักบินที่มีใบอนุญาตภาคพื้นดิน
38
ฝึกอบรมนักบินที่มีใบอนุญาตภาคอากาศ
39

ยินดีต้อนรับ